Ang mga magagandang proyekto ay ipinaalam ng mga tao sa kanilang mga kapitbahayan. Nagdagdag kami ng survey para humingi ng feedback sa komunidad na may ilang partikular na tanong na makakatulong sa pag-alam sa design team ngunit mangyaring gamitin din ang contact form para magtanong o magpadala ng mga karagdagang komento anumang oras.