Trang Thông tin dự án: 2016 23rd Ave S.

Dự án đăng ký số: 007637-21PA

Dự án: Toà nhà 8 tầng lầu bao gồm 225 căn hộ

Trung tâm bán lẽ: Tầng trệt sẽ được thiết kế cho kinh doanh buôn bán lẽ. Công ty Nitze-Stagen sẽ chủ động trong hợp đồng thuê mướn cho các cửa hàng kinh doanh bán lẽ. Xin qúi vị tham gia đóng góp ý kiến vào website này và cho chúng tôi biết qúi vị có nhu cầu kinh doanh bán lẽ loại nào.

Thông tin liên lạc: Để hiểu biết thêm thông tin, có một mẫu đơn trong website này.